Udlejning, åbent 09 – 15.00:

Tlf.: 44 61 60 23

Butik, Måløv, åbent 07 – 14.00:

Tlf.: 44 97 12 40
Menu
 1. Generelt
  1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Njors Festservice ("Virksomheden", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.
  2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Virksomheden hjemmeside, www.njors.dk ("Hjemmesiden").
  3. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.
 2. Virksomheden Indsamling af dine personoplysninger
  1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
   1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.
   2. Når du køber et produkt på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret med det formål at kunne levere produkter til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser.
   3. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.
   4. Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at administrere tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om vores produkter og nye varer/ydelser og til at give dig andre nyheder og informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at vi må sende til dig.
   5. Når du udfylder vores kontaktbokse, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., udfyldte kommentarer og øvrige oplysninger du har har udfyldt.
  2. Hvad er grundlaget for indsamlingen?
   1. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.
   2. Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.
   3. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.
   4. Vi indsamler kun de i pkt. 2.1.3 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil.
   5. Indsamlingen af oplysninger, som er nævnt i pkt. 2.1.5, er nødvendig for, at vi kan tage kontakt og i den forbindelse har et minimum af oplysninger.
  3. Brug af databehandlere
   1. Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af Hjemmesiden samt til din bedømmelse af vores produkter/ydelser. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.
   2. En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  4. Dine rettigheder
   1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
   2. Indsigtsretten
    1. Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
    2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.
   3. Retten til berigtigelse
    1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
    2. Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.
   4. Retten til sletning
    1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores kundeklub. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
   5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
    1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
   6. Retten til dataportabilitet
    1. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:
     • at du køber et produkt af os, jf. pkt. 2.1.2, eller
     • at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.2.2, eller
     • at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3
   7. Retten til indsigelse
    1. Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1
    2. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1
    3. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.
   8. Retten til at tilbagekalde samtykke
    1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1 og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 2.1.3. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.
    2. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på njors@njors.dk.
   9. Retten til at klage
    1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.
  5. Sletning af persondata
   1. Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2 årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.
   2. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.
   3. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse her om. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig.
  6. Sikkerhed
   1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
   2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
  7. Kontaktoplysninger
   1. Njors Festservice er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
   2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
    Njors Festservice
    Liljevangsvej 6
    2760 Måløv
    Tlf. nr.: 44616023
    E-mail: njors@njors.dk
  8. Ændringer i persondatapolitikken
   1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
   2. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.
  9. Versioner
   1. Dette er version 1.0 af Virksomheden persondatapolitik dateret den 23.05.18

404

Vi beklager - der opstod en fejl på vores side!

Et eller andet er gået galt, så siden ikke kan vises.

Hvad kan du gøre?

Vi kan hjælpe dig tilbage til forsiden.

Du kan også kontakte os via mail på njors@njors.dk eller telefon 44 61 60 23 .

Heroshot

Om Njor's Festservice

Hos os kan du få alt til festen

Når vi siger alt til festen, så mener vi det! Hos Njor’s Festservice kan du bestille alt lige fra mad og drikke til det afsluttende festfyrværkeri. Det er derfor kun nødvendigt at ringe ét sted hen, når du skal arrangere din fest - det gør planlægningen meget mere overskueligt.

Det er nemt og bekvemt at bestille hos Njor’s Festservice, og vi leverer det hele lige til døren.

Leverandør til alle slags fester

Vi står klar til at hjælpe dig med dit arrangement, hvad enten det drejer sig om en familiefest, reception, bryllupsfest, konfirmation, firmafest, barnedåb eller en hvilken som helst anden fest.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os for muligheder og gode ideer til din fest. Så sammensætter vi en individuel løsning til dig til en konkurrencedygtig pris.

Du kan også via vores online bestillingssystem bestille et bredt udvalg af effekter til din fest. Du kan blandt andet bestille maden, pølsevogne, telte, service, hoppeborge, slushicemaskiner, softicemaskiner, fadølsanlæg, borde og stole - gå ind på siderne omhandlende, det du søger og klik på link til bestilling.

Midlertidigt sidekick

Om indehaver Flemming Njor

Indehaver Flemming Njor er uddannet kok og har mere end 10 års erfaring inden for restaurantfaget. I 2001 startede Flemming på opfordring Njor’s Festservice, der siden opstarten har kørt med stor succes. I februar 2002 udvidede Njor’s Festservice, da firmaet overtog Aage og Anemaries ”Alt til festen”.

Bestil alt til din fest her

Ønsker du at bestille mad ud af huset, effekter til din fest, eller ønsker du yderligere informationer? Så er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 44 61 60 23 eller via vores mail njors@njors.dk eller ved at udfylde vores kontaktformular.

Vi glæder os til at hjælpe dig med at arrangere din næste fest!

Få et uforpligtende tilbud
Heroshot

Kontakt Njor’s Festservice

Ønsker du inspiration, vejledning eller bare et godt tilbud på en løsning til din fest, så kontakt os! Hos Njor’s Festservice kan du bestille alt lige fra mad og drikke til underholdning for børnene. Det er således kun nødvendigt at ringe ét sted hen, når du skal arrangere din fest.

Vi arbejder hårdt for at blive den foretrukne samarbejdspartner for alle der har søgt catering København.

Kontakte os på telefon, på mail eller udfyld vores kontaktformular.

Njor’s Festservice
CVR: 26167272
Tlf.: 44 61 60 23
Mail: njors@njors.dk
Liljevangsvej 6A
2760 Måløv

Få et uforpligtende tilbud
Heroshot

Leje- og leveringsbetingelser

Njor’s Festservice leverer efter aftale de lejede effekter til den ønskede adresse, dog maks. 15 meter fra bilen. Der påregnes ved hver levering 15 minutter til af- og pålæsning. Ud over dette tidsrum påregnes timebetaling pr. påbegyndt time. Ved op- og nedbæring betales et ekstra tillæg. I tilknytning til weekend udbringer vi gerne både torsdag og fredag.

Ønsker du selv at afhente? Så skal det ske i en lukket vogn eller trailer og kun efter aftale.

Husk at tjekke for mangler mv. ved levering.

Betaling

Betaling foregår via bankoverførsel efter arrangementet.

Lejer er ansvarlig for de leverede effekter

Borde, stole, emballage mv. må ikke udsættes for fugt, og der må ikke benyttes tegnestifter, klister eller lignende på de lejede effekter. Det er lejers ansvar, at de lejede effekter er i samme stand ved tilbagelevering, som de var ved modtagelse.

Erstatning

Manglende eller beskadige effekter erstattes af lejer til den gældende dagspris.

Rengøring af service

Det lejede service skal returneres i rengjort stand. Hvis servicet ikke er tilstrækkeligt rengjort, bliver det rengjort på lejers regning til en pris af 1,50 kr. pr. del. Ønskes det, at Njor’s Festservice står for opvasken, skal det aftales ved bestilling.

Lejeperiode for telte

Lejeperioden udgør minimum 3 dage, såfremt andet ikke er aftalt. Hvis der ønskes en længere lejeperiode, pålægges der et ekstra tillæg pr. påbegyndt dag.

Leje af fadølsanlæg, slushice- og softicemaskiner

Ved fadølsanlæg leje skal fadølsanlæg, spildbakke og tappetårn rengøres efter brug. Slushice- og softicemaskiner skal skylles med varmt vand samt aftørres uden på.

Bestilling af mad

Kasser, fade, skåle m.m. skal, hvis ikke andet er aftalt, leveres retur til:

Njor’s Festservice (Njor's Smørrebrød)
Lijevangsvej 6
2760 Måløv

Njors.dk bruger cookies! For at give dig en bedre oplevelse gemmer vi informationer om dit besøg. OK
For at vise denne hjemmesides indhold korrekt, skal du acceptere vores persondatapolitik. OK
Tak for din henvendelse, som nu er registreret.
Vi vender tilbage snarest muligt.